Stappenplan

Frontrestauraties


 

Stap 1

Kleur bepalen

Voor een zo goed mogelijk eindresultaat is het belangrijk dat u een aantal keren naar het laboratorium komt voor overleg met de tandtechnicus. In de eerste afspraak bespreken we de mogelijkheden voor wat betreft de vorm en de kleur van de tanden. Er worden digitale foto’s van de mond en het gezicht gemaakt om een duidelijk beeld te krijgen van de uitgangssituatie. Het is belangrijk om deze afspraak in een zo vroeg mogelijk stadium te laten plaatsvinden vanwege de planning. Bij de tweede afspraak gaat het om de ‘finishing touch’ met u bij ons op het laboratorium. In deze afspraak wordt er samen met u toegewerkt naar een fantastisch eindresultaat.


 

De voorbereiding

Tussen de 1e en 2e afspraak wordt er op het laboratorium al hard gewerkt aan uw restauraties.
Zo maken wij eerst een onderstructuur, waarop later het porselein wordt aangebracht.

In sommige gevallen wil de tandarts deze onderstructuur eerst passen vóór wordt over gegaan op het aanbrengen van het porselein.
Het is belangrijk om te weten dat deze onderstructuur wordt gemaakt in functie van het eindresultaat.


 

Stap 2

Afbakken op het laboratorium

Uiteindelijk heeft u een afspraak bij ons op het laboratorium waar de restauratie(s) worden gepast en beoordeeld en waar nodig gecorrigeerd. Zo kunnen we blijven sturen in de vorm en de kleur. Gezien het aantal stappen bent u enige tijd op het laboratorium. Afhankelijk van het aantal kronen varieert dit tussen de 4 en 6 uur.

Wij beschikken over een aangename ruimte waar u wat kunt ontspannen of werken in de tijd dat we u niet direct nodig hebben. Daarbij kunt u gebruik maken van Wifi en genieten van een kopje koffie of thee.


 

Stap 3

Plaatsen door de tandarts

Wanneer wij klaar zijn op het laboratorium kan het werk door de tandarts geplaatst worden. Dit kan vaak nog dezelfde dag, bij grotere werkstukken kan het ook de dag erop geplaatst worden, dit is in samenspraak met uw tandarts.